Održan tradicionalni uspon na Biokovo, 2012/06/04

English