Nema novca za isplatu naknada vlasnicima zemlje u Brelima, 2012/06/01

Hrvatski

Nema novca za isplatu naknada vlasnicima zemlje u Brelima, Podgori i Supetru

Na zahtjev saborskog zastupnika HDZ-a Ante Babića Vlada je jučer usvojila zaključak o isplatama naknade šteta vlasnicima zemljišta oduzetog za vrijeme komunističke vladavine, prema kojem se obeštećenje starih vlasnika u ovom trenutku ne može ostvariti.

Zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt kazala je da se Babićevo pitanje odnosi na naknadu za eksproprijaciju ili izvlaštenje zemljišta u slučajevima koji su, naglasila je, poznati kao “Brela, Supetar na Braču i Podgora gdje se od jedinica lokalne samouprave traži nadoknada štete”.

Radi se, prema riječima zamjenice ministra pravosuđa, o visokim odštetnim iznosima koji su doveli do blokade proračuna jedinica lokalne samouprave.

- Općine su donosile odluke o izvlaštenju određenih nekretnina u cilju, što je bio najčešći slučaj, poticanja turizma, uz obvezu za korisnika nekretnina da plaća određenu naknadu. Ta obveza nije bila do kraja regulirana, odnosno korisnici nekretnina nisu platili potrebne iznose. Pravno, situacija nije složena jer su lokalne jedinice u obvezi isplatiti stare vlasnike, no u praksi, javlja se problem financijske prirode jer u njihovim proračunima nema novca. Predlažemo da Vlada izvidi mogućnost pomoći lokalnoj samoupravi kako bi se naknade starim vlasnicima nekretnina nad kojima je obavljeno izvlaštenje, mogle isplatiti – naznačila je Sandra Artuković-Kunšt.V. Marjanović
slobodnadalmacija.hr