Turistički servis

Turistička zajednica općine Brela

Turistički ured
Trg Alojzija Stepinca b.b.
HR-21 322 Brela
Hrvatska

Telefon: +385 (0)21 618 455
Faks: +385 (0)21 618 337

Internet: www.brela.hr

Turistički ured pruža usluge svim građanima i turistima za sve vrste informacija i promidžbenog materijala.

 

Općina Brela

Općina Brela
Trg žrtava Domovinskog rata 1
HR-21 322 Brela

Telefon: +385 (0)21 618 561
Faks: +385 (0)21 618 331

Internet: www.opcina-brela.hr
E-mail: opcina-brela@st.t-com.hr

Mjesni odbor Brela Gornja
Cesta Domovinskog rata 38/1
Brela Gornja
HR-21 255 Zadvarje

Telefon: +385 (0)21 729 077
Faks: +385 (0)21 729 077

E-mail: brela_gornja@net.hr

 

Park prirode Biokovo

Javna ustanova “Park prirode Biokovo”
Marineta – Mala obala 16
HR-21 300 Makarska

Telefon/faks: +385 (0)21 616 924

Internet: www.biokovo.com
E-mail: park-prirode-biokovo@st.htnet.hr

Prezentacijski centar Brela Gornja

Cesta Domovinskog rata 56
Brela Gornja
HR-21 255 Zadvarje

Telefon: +385 (0)21 729 163

 

Društvo Brolanenses

Brolanenses, društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana
Cesta Domovinskog rata 56
Brela Gornja
HR-21 255 Zadvarje

Telefon: +385 (0)21 729 163

Internet: www.brolanenses.hr
E-mail: breljani@brolanenses.hr